Skip to main content

Sjömacken hos Orust Marin i Henån

Välkomna till Orust Marin Henån för att tanka din båt. Sjömacken är öppen året runt och du betalar med kontokort i vår betalterminal. Du lägger till längs mot den fasta bryggan vid sjömacken.


Drivmedel

Vi köper vårt drivmedel från Qstar. Orustmarin har valt att ha bensin 98 oktan samt blankdiesel.

 

Bensin 98 Oktan

För bensinmotorer till båtar kan man generellt säga att 98 oktan är att föredra framför 95 oktan. Detta bränsle innehåller högre mängd energi och max 5% Etanol. Detta är det bästa bränslet för bensindrivna båtar. 98 Oktan klarar sig bättre en längre tid i tanken än 95 Oktan. 98 oktan innehåller mer energi och att driva båtar framåt är energikrävande jämfört med att driva bilar framåt.
Vidare innehåller 95 oktan generellt mer etanol än 98 oktan. Etanol kan, för båtar, ställa till med bekymmer då etanolen lättare binder vatten och kan verka aggressivt på plast och gummimaterial i bränslesystemet. Etanol kan binda vatten och då bränslet ligger länge i tanken kan vattnet fällas ut och skapa problem, motorn kan gå dåligt och i värsta fall stanna helt.

(PDF QSTAR 98 Oktan) (Säkerhetsdatablad Qstar 98 Oktan)

 

Diesel MK1 B0

På Macken kallar vi detta ”BLANKDIESEL”. Hos oss tankar du diesel MK1 (miljöklass 1) B0 (0% bioinblandning).  Till skillnad från landmackar innehåller vår diesel inte RME (Rapsolja). Rapsoljan kan fungera som näring för microorganismer som kan finnas i dieseltanken och skapa alger som sätter igen båtens dieselfilter. Tanka aldrig din båt med Diesel från en landmack, då riskerar du att få RME i tanken. Blankdiesel har ett relativt högt cetantal ”tändvillghet” och skapar en bra förbränning. Cetantalet kan ofta vara avgörande för hur bra din dieselmotor mår och går och bör beaktas mer än dieselns energiinnehåll. När det gäller dieselmotorer har cetantalet en allt större betydelse för motorns prestanda och livslängd. Centantalet är ett mått på bränslets tändvillighet. Moderna dieselmotorer med lägre kompressionsförhållande men högre laddtryck jämfört med äldre dieselmotorer kräver högre cetantal för att vara lättstartade, går bra och få minskat inre slitage.

 

(PDF QSTAR Diesel MK1 B0) (Säkerhetsdatablad Qstar diesel MK1 DB0)